Çocuklarda Vitamin C ve Soğuk Algınlığı

Vitamin C ve Nezle

Her ne kadar Vitamin c nezle ve soğuk algınlığının önlenmesi ve tedavisinde yaygın olarak kullanılsada yararı tartışmalıdır.

Online yayınlanan Cochrane Database Syst Rev. un temmuz 18, 2007. tarihinde yer alan bir yazıda otörler bu konuda yapılmış 56 çalışmayı incelemiş ve ;

– Bebeklerde koruyucu olarak alındığında vitamin c nin hastalık süresini kısalttığı,özellikle çocuklarda şiddetini az oranda azalttığı ama geçirme sıklığında ise sadece aşırı stres altında olanlar ve şiddetli soğuğa maruz kalanlar(maraton koşucuları,kayakçılar ve askerler gibi) dışında bir etkisi olmadığı

– Hastalık başladıktan sonra alındığında ise, ne hastalık süresinde, ne de şiddetinde bir azalma sağlamadığı sonucuna varmışlardır.

Araştırmacılar günde 0.2 gm ve üstünde, sıklıkla günde 1 gm vitamin c ile yapılan çalışmaları dikkate almışlar ve araştırma süresince vitamin c alımına ilişkin yan etki görülmediğini bildirmişlerdir..

Saygılarımla,

Dr.Ertuğrul Güler