cocuklarda tik

Çocuklarda Tikler

Çocuklarda Tik

Belli bir kas ya da kas grubunun istem dışı sık sık, aynı ve benzer hareketleri yapmasına

tik denilmektedir. Tiklerde kişi istese de bu hareketi engelleyemeyeceği hissine sahiptir.

Hareket kendiliğinden oluyor gibidir. Ancak bunlar, “alışkanlık spazmları” yani tiklerdir.

Yani kişi, o kasılmanın olmasına alışmıştır ya da söz konusu olan davranışın

gerçekleşmesiyle rahatlamaktadır. Çocuklar içinde aynı durum söz konusudur.

En sık rastlanan alışkanlık tikleri şunlardır:

•  Göz kırpma

•  Yanak kaslarında seğirme

•  Göz kapaklarının fazla açılıp kapanması

•  Burun çekme

•  Sık sık yutkunma

•  Omuz silkme (Omuz seğirmesi diye bilinir)

•  Kaşları kaldırıp indirme

•  Kolları sallama

Tikleri olan çocuklar, belirgin bir şekilde huzursuzdurlar. Çoğu şeyden alınırlar.

Hassastırlar. Kaprisleriyle ana-babalarını bunaltırlar. Kolayca sinirlenir ve öfkelenirler

çabuk yorulurlar.

Tikler çoğu zaman 8-12 yaşlar arasında görülür. Genellikle altı yaşından küçük

çocuklarda tiklere rastlanmaz. Çocukta tik olması, o çocuğun iç dünyasının rahat

olmadığı, psikolojik çatışmalar ve gerginlikler yaşadığının açık belirtileridir. Çocuklar,

öfke ve saldırganlıklarını dışa yansıtmadıkları zaman tiksel davranışlar geliştirirler.

Bazı davranış bozukluklarında olduğu gibi, tiklerde de birkaç çeşit vardır:

Geçici tikler; çocuk okulda veya evde, gerilimli bir süreç geçiriyor ise görülür. Gerilim

sona erdiği zaman, çocuğun tikleri de kaybolur.

Kronik tikler; Devamlılığı olan tiklerdir. Geçici tikler gibi, gerginliğin yok olmasıyla

ortadan kalkmazlar. Ciddi tedavi gerektirirler.

Biyolojik anormalliklerin belirtileri olan tikler; doktorlar tarafından teşhis

edilirler ve gerekli tedavi yollarına gidilir.

Geçici tikler, çocuğu da ebeveynleri de pek rahatsız etmez. Temelindeki sıkıntı

giderildikten bir süre sonra tiklerin kaybolduğu gözlemlenir. Çocuğa sıkıntı veren

gerilim giderilmediği takdirde, mevcut davranışın ortadan kalkmış bile olsa bir süre

sonra eski davranış yerini bir yenisine terk ederek yok olur. Ancak çocuğun tikleri

devamlılık gösteriyor ve artıyorsa, öncelikle fiziksel bir sorun olup olmadığı mutlaka

araştırılmalıdır. Çocuğun tiklerinin psikolojik olduğu tespit edildikten sonra, gerekli

tedavi yaptırılmalıdır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı

Psikolog Ebru Yüksel