+90312446 2525

Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonları

Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonları

Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonları

Üst solunum yolu enfeksiyonları çocukların en çok doktora götürülme nedenidir ve bu çocukların üçte birinde asıl şikayet boğaz ağrısıdır.

Çocuklarda Boğaz Enfeksiyonları Nedenleri

Çoğu boğaz enfeksiyonunun nedeni viruslardır, virüsler antibiyotiklerle tedavi edilmezler. En sık boğaz enfeksiyonuna neden olan bakteri A Grubu Beta Hemolitik Streptokoktur (AGBHS) Bazı diğer bakterilerde boğaz enfeksiyonuna neden olabilmektedir ancak klinik önemleri yoktur.

A Grubu "Beta Hemolitik Streptokok" enfeksiyonun önemi: AGBHS tedavi edilmez ise AKUT EKLEM ROMATİZMASI ve bir çeşit NEFRİT e neden olabilir. Akut eklem romatizması halen ülkemizde kalp hastalıklarının nedenleri arasında ilk sıradadır

Virüslerin neden olduğu boğaz enfeksiyonları nasıl anlaşılır?

Genellikle daha yavaş başlangıçlıdır ve boğaz ağrısına sıklıkla nezle, öksürük, göz iltihaplanması gibibelirtiler eşlik eder. Örneğin ADENOVİRUS farenjitine konjonktivit ve ateş eşlik eder buna

FARİNGOKONJONKTİVAL ATEŞ denir. COXSACKİE denilen başka bir virus boğazda 1-2 mm boyutlarında ülserlere ve ateş e neden olur bu tabloya HERPANJİNA denir. HERPESVİRUS denilen uçuk virusu ağızda boğaz da ve aynı zamanda diş etlerinde kızarıklık ve yüksek ateş yapar. Öpücük hastalığı olarak bilinen EBSTEİN BARR VIRUS bademciklerde büyüme, iltihap, boyun lenf bezelerinde büyüme karaciğer ve dalakta büyüme ve ciltte döküntü yapabilir.

A Grubu "Beta Hemolitik Streptokok" enfeksiyonun bulguları nedir?

Genellikle ani ateş ve boğaz ağrısı ile başlar. Baş ve karın ağrısı sıklıkla görülür. Boğaz kırmızıdır, bademcikler büyümüştür ve üzerleri iltihaplıdır, boyuda lenf bezeleri büyük ve gergindir. Bazen ciltte zımpara kağıdına benzer ince döküntüler görülebilr,dil de çilek görünümü eşlik edebilir. KIZIL AGBHS ların neden olduğu bir hastalıktır. Üç tip AGBHS kızıla neden olan toksini içerir yani bir kişi 3 kere kızıl olabilir Bu belirtiler ve bulgular yanında, öksürük ve nezlenin OLMAMASI AGBHS ENFEKSİYONU tanısını destekler.

Çocuklarda boğaz enfeksiyonları teşhisi nasıl konulur?

Çok tecrübeli bir doktorun bile AGBHS farenjitine sadece muayene ederek teşhis koyması doğru değildir. Tanı "strep swap" denilen ve örnek alındıktan 5-10 dakika sonra sonuç veren hızlı testlerle ve BOĞAZ KÜLTÜRÜ ile konulur. Eğer swap testi pozitif ise inanılırdır ama negatif ise mutlaka boğaz kültürü yapılmalıdır.

Çocuklarda boğaz enfeksiyonları nasıl tedavi edilir?

Boğaz kültüründe AGBHS bulunmaz ise antibiyorik tedavisi yapılmaz.Virus ların neden olduğu boğaz enfeksiyonlarının tedavisi hastayı rahatlatmaya yönelik olmalıdır. Ağrı kesici ateş düşürücüler gibi. AGBHS un tedavisi antibiyotiktir. Seçilecek ilaç penisilin grubudur, penisiline direnç yıllardır gösterilememiştir. Ancak penisilin ile tedavi başarısızlığı %15-20 olabilmektedir. Penisilinler veya bazı sefalosporin grubu denilen antibiyotkler ağızdan alındığında süre tam 10 gün olmalıdır,ancak tek doz depo penisilin(penadur, deposilin) de yeterlidir. Daha kısa süreli tedavilerin başarısını gösteren çalışmalar varsada ben henüz bunları hastalarıma önermiyorum. Tedaviyi doktorunuzla tartışınız..

Boğaz kültüründe GBHS üreyen bir çocuk ne zaman okula veya kreşe dönebilir?

Tedavi başlandıktan 24 saat sonra bulaştırıcılık kalmaz.

Taşıyıcılık nedir?

Bazı çocuklar da yukarda sayılan streptokok enfeksiyonu belirtilerini olmaz ancak boğaz kültürlerinde AGBHS üreyebilir, bunlara taşıyıcı denir. Çalışmalar taşıyıcıların hasta olmadığını ve enfeksiyonu başkalarına bulaştırmadığını bu nedenle tedavi etmenin gereksiz olduğunu söylemektedir

Sadece kültür ile taşıyıcıyı hastadan ayırmak mümkün değildir. Bunu antikor tayinleri ile anlamak mümkün olabilir ama erken başlanan antibiyotik sonucu antikor titreside yükselmeyebilir. Benim uygulamam eğer çocuk hastalık bulgusu veriyor ve boğaz kültürü veya swap testi pozitif çıkıyorsa taşıyıcı olup olmamasına bakmadan hastayı tedavi etmek şeklindedir

Bence gereksiz tedavi gereksiz alınan kültürlerden kaynaklanmaktadır,Yukarda anlatılan belirtileri olmayan birinden boğaz kültürü alınır ve sonuç pozitif çıkarsa bu çok büyük oranda taşıyıcıdır ve tedavi gereksizdir. Ancak taşıyıcı olduğu bilinen birinde bile AGBHS için anlattığım bulgular var ise (yani ateş, boğaz ağrısı, çene altında lenf bezi büyümesi, döküntü gibi) tedavi gereklidir.

DEĞERLENDİR
TOPLAM 1 OY
PAYLAŞ
SORU SOR
Çocuk Doktoru İletişim Formu

Lütfen form alanlarını giriniz.

Bilgileriniz gizli tutulmaktadır.

Dr. Ertuğrul GülerDr. Ertuğrul GülerÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
0312 446 2525